Lönehantering


Lönehantering med hjäp av vår kunniga personal

Lönehantering - vi hjälper dig.

Många företag upplever lönehanteringen som kostsam och tidskrävande eller så finns inte rätt kompetens. Vi kan med vår kunniga personal  ta hand om lönehanteringen åt ditt företag. Vi erbjuder digitala och flexibla lösningar på er löneadministration. Vi har bred kunskap om hur man hanterar lönefrågor baserat på lagar, arbetsrätt och kollektivavtal. Vi ansvarar för alla rapporter från kontrolluppgifter, arbetsgivaravgifter, pensionsrapportering och sjukanmälan.  

Smidig löneberäkning och löneutbetalning via våra kunniga lönexperter

få prisuppgift 

Ta reda på vad det skulle kosta för ditt företag att anlita oss för lönehantering.